ebringakolcsonzo.hu elérhetőségek

Bérleti szerződés

Hatályos bérleti szerződés letöltés (.pdf) >


Általános Szerződési Feltételek bérbeadáshoz


1. Bérbeadó rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, hogy a bérelhető kerékpárok és rollerek mindig kifogástalan állapotban legyenek.

2. A bérlés feltétele, hogy a Bérbevevő érvényes személyi és lakcímkártyával rendelkezzen, melynek fénymásolatával a bérleti szerződéshez csatolva érvényesíti azt.

3. Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárt kíméletesen és szakszerűen fogja használni, valamint, hogy a kerékpár tárolási (lopás elleni) biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal fog eljárni, és annak lezárásáról és esetleges szállításkori megfelelő rögzítéséről minden esetben gondoskodni fog.

4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár biztosítással nem rendelkezik.

5. Bérlő kijelenti, hogy a kerékpárt használó egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas a saját felelősségükre történő kerékpározásra a Bérbeadó részéről átadott kerékpárokkal. Kijelenti továbbá, hogy a kerékpárt használó bármilyen sérülése esetén annak minden vonatkozású anyagi terhét ő önállóan viseli, illetve önállóan gondoskodik saját egészségi-, vagyoni-, és felelősség- biztosításáról.

6. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárt az érvényes közlekedési szabályok szerint azaz a KRESZ szerint köteles használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a Bérlőt terheli, az abból eredő károkat önállóan viseli.

7. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett kerékpárokat a Bérbeadó képviselője részére sérülésmentesen, az átadott állapotnak megfelelőlen visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben Bérlő köteles a kerékpárban okozott kárt a Bérbeadó számára megtéríteni. A megadott bérlési időn túl minden megkezdett óra után 1500 Ft óránkénti pótdíj megfizetésére kötelezi a Bérlőt.

8. Bérbeadó a kerékpárt közlekedésre alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, az esetleges sérülésekre felhívja a figyelmet. Bérbeadó és Bérlő megállapodnak abban, hogy a nyilvánvaló esetleges sérülések és károsodások a kerékpáron csak abban az esetben vehetők figyelembe a Bérbeadó terhére, ha azok már a Bérlő részére történő átadáskor is igazoltan fennálltak.

9. Amennyiben a kerékpárt kiskorú személy használja, nevében törvényes képviselője vagy felnőtt kísérője jár el, és a kiskorúért való felelősség is ezt a személyt terheli.